Welkom bij Wielervereniging Oet Steem!
Home/Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij
Clubkleding
Fietskalender 2019
Opgave toertochten
Trainingen
Video's
Foto's
Verslagen
Sponsoren
Contact
Interessante links
Ledenpagina


bezoekers

                 Hoofdsponsor Oet Steem                            Sponsoren Club van 50

              

      

  

 

                                           Oet Steem nieuws

16-04-2019 
Met trots poseert (een deel) van de leden van Wielervereniging Oet Steem in het nieuwe wielertenue. Dankzij een negental sponsoren, te weten Klimaatgroep Holland, GPS Steem, Kruidhof Installatietechniek, Bouwbedrijf S.B. Hofman, Van Meekeren, Stork, Aristo, Schildersbedrijf Reinders en Advies&Realisatie Koenes, staan de 31 leden van de Wielervereniging Oet Steem er weer keurig op en zijn ze startklaar voor het nieuwe wielerseizoen. Naast de reguliere trainingen op de zondagmiddag rondom Stedum en op het mooie Ommeland zal een groot deel van de leden dit jaar ook weer deelnemen aan Limburgs Mooiste. Het mooie nieuwe tenue en de Grunneger vlag met de tekst Oet Steem eronder zal in het heuvelachtige zuiden ook wel weer leiden tot veel complimenten en leuke contactmomenten. 

 

 

 

02-02-2019
Nieuwe leden
We heten Maarten Boon (broertje van ..) en Edward Arends (collega van Eric Boon) - beide uit Ten Boer - van harte welkom als nieuwe leden (totaal nu 31). Dat het fietsen in groepsverband veel plezier en gezelligheid mag geven.

ALV 1 februari 2019
Naast het kroegenoverleg en de SWT is de ALV veelal de druk bezochtste bijeenkomst van het Wielerjaar van de fietsers Oet Steem. Maar liefst 18 leden - met of zonder (bad)muts-  namen de moeite om naar de Stationsweg 2 te komen voor de algemene ledenvergadering. Belangrijkste punt was natuurlijk het nieuwe tenue. O.l.v. voorzitter Jan van Dijken werd de agenda er in rap tempo doorgejaagd. Puutholder Jan Beukema kun weer mooie cijfers laten zien over 2018 (klein verlies a.g.v. aanschaf 50 bidons voor 10e Stemer WielrenTocht). Ook de begroting 2019 (met positief resultaat) werd met instemming vastgesteld, waarbij opgemerkt dat enkele wijzigingen van de toegestuurde begroting (a.g.v. grote toeloop tenuesponsoren) ter vergadering leidde tot bijstelling van de begroting. Ook werd ingestemd met voorfinanciering door Oet Steem van het nieuwe tenue. Na een korte toelichting op de laat in de middag verzonden nieuwe ontwerpen van het wielertenue en wijze van medefinanciering door Oet Steem werd de vergadering kort geschorst (incl. pauze) om de leden tijd te geven om na te denken over het mooiste tenue en met elkaar van gedachten te wisselen hierover. Omdat ondertussen de hapjes en de drankjes ook geserveerd werden en de eerste leden de paskleding te lijf gingen, kon om ca. 21.15 uur de vergadering worden vervolgd. Door middel van handopsteking werd al snel duidelijk dat de meeste leden duidelijk een voorkeur hadden voor het nieuwe ontwerp van het shirt en voor een blauwe broek (i.p.v. zwart). Omdat tijdens de rondvraag ook geen 'lastige' vragen werden gesteld, werd de vergadering om 21.32 uur door vz. Jan van Dijken afgesloten en was het tijd voor de 'derde helft'. Omdat er (voorlopig) nog geen sluitingstijden gelden aan de Stationsweg 2 werd dit informele deel van de bijeenkomst rond 01.00 uur afgesloten. Het was weer (belangrijkste doelstelling van de vereniging) een gezellige (en vruchtbare) vergadering.

Kleding bestellen en passen!
Van belang: bestellen van de nieuwe kledinglijn (met bijdrage door Oet Steem voor leden) kan tot 15 februari a.s.. Contactpersoon = Arend Koenes (06-30021407). Passen kan nog op zaterdagavond 2 februari, zondag 3 februari na 16 uur en 4 februari na 18.00 uur). 

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leden (en overige belangstellenden) tot aanschaf van een echte Oet Steem Wielertenue over gaan.

Sponsoren nieuwe wielertenue
Het nieuwe tenue wordt mede mogelijk gemaakt door: hoofdsponsor Klimaatgroep Holland en subsponsoren Van Meekeren, Kruidhof Installatietechniek, Bouwbedrijf S.B. Hofman, GPS Steem, Stork (A Fluor Company), Schildersbedrijf Reinders, Aristo en Advies&Realisatie Koenes. 


20-01-2019
Ten eerste wenst de Wielervereniging Oet Steem haar leden, sponsoren en overige betrokkenen een sportief 2019. Dat er weer veel kilometers gefietst mogen worden.

Onderstaand een aantal zaken die momenteel spelen:

ALV 1 februari a.s.
Op 1 februari a.s., aanvang 20.30 uur (locatie Huize Koenes) is de Algemene Ledenvergadering. Het belangrijkste agendapunt (naast jaarrekening 2018 en begroting 2019) is de nieuwe kledinglijn en sponsering. Als lid van Oet Steem ben je van harte welkom!

Nieuwe kledinglijn
Met het verlengen van het hoofdsponsorschap van Klimaatgroep Holland is er (in goed overleg met de hoofdsponsor) besloten om ook subsponsoren voor op het tenue te gaan werven. Vooralsnog is dit een succesvol initiatief gebleken. De nieuwe subsponsoren zijn o.a. Bouwbedrijf Hofman, Kruidhof Installatietechniek, Van Meekeren, Advies&Realisatie Koenes, GPS Steem en ..... De bedoeling is om opbrengst (deels) te besteden aan de aanschaf van de nieuwe wielertenue. Hierover op de ALV meer.

Limburgs Mooiste
Tijdens het kroegenoverleg in november is het wielerprogramma voor 2019 vastgesteld. Hét evenement 2019 wordt de deelname aan Limburgs Mooiste in juni (14,15 en 16 juni). Met reeds 17 deelnemers zal de Oet Steem goed vertegenwoordigd zijn. De organisatie is in handen van Lies en Peter en de verzorging zal wederom plaatsvinden door Willeke. 

3-10-2018
verslag en foto's van de 10e SWT hier te lezen.

2-4-2018

Een delegatie van Wielervereniging Oet Steem ging de laatste week van maart naar Mallorca. Eens kijken hoe een trainingsweek in het zonnige zuiden bevalt, want een goed seizoen begint met de voorbereiding. Deze week werd doorgebracht met een aantal leden van Cycling Sport Groningen. Niet iedereen durfde dat aan, want deze club werkt met hartslag- en vermogensmeters. Oet Steem traint op intuïtie, en voor de kwaliteit van de appeltaart, en dat pakte wonder boven wonder goed uit. Bovendien was de gemiddelde leeftijd van Oet Steem aanmerkelijk hoger, en als je dan mee kunt komen mag je niet klagen.

Het programma bestond uit ieder dag fietsen, met oplopende afstand en hoogtemeters, tot een totale afstand van 600 km, met 7850 hoogtemeters. Dat is pittig te noemen. Het strand is niet bezocht, dat is meer iets voor als Oet Steem op zichzelf op pad gaat.

De koninginnenrit op vrijdag werd alleen door Peter volbracht, Nico en Lies hebben zich beziggehouden met natuur en cultuur en tevens met het culinair niveau van de keuken op Mallorca. Hier kunnen zij nu over meepraten, want een oriëntatie op een gebied moet natuurlijk wel breed zijn. Of we hier met Oet Steem naar toe gaan? Hierover heeft de delegatie twijfels. Beter lijkt het ons met de auto, en alles mee, iets uit te zoeken. Eerst maar eens foto’s kijken, dan kunnen de leden zich uitspreken. Een ritje op de wielerbaan van Sineu was natuurlijk wel onovertroffen. Dit seizoen is voor deze leden alvast goed gestart. Nu dit niveau vasthouden! Zie ook de hier de foto's.
 

Oet Steem,

Lies, Nico en Peter

 

18-1-2018
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de Wielervereniging Oet Steem

 

Geacht lid van de Wielervereniging Oet Steem,
Hierbij nodig ik je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 2 februari 2018 op de locatie Stationsweg 2 (Huize Koenes) te Stedum en begint om 20.30 uur! Ik reken natuurlijk op je komst, maar mocht je toch verhinderd zijn, laat dit dan vooraf even weten via oetsteem@hotmail.nl

 Namens het bestuur van de Wielerverening Oet Steem,

 Voorzitter, 

Bert Hermelink
Agenda Algemene Ledenvergadering Wielervereniging Oet Steem
d.d. 2 februari 2018, aanvang 20.30 uur

1.      Opening;
2.      Vaststellen van de agenda;
3.      Vaststellen verslag 3 februari 2017;
4.      Ingekomen stukken en mededelingen;
5.      Jaarkalender 2018 - zie bijlage;
6.      a. Financieel jaarverslag 2017;
       b. Verslag kascommissie;
       c. Verkiezing lid en reserve kascommissie;
7.      Pauze;
8.      Begroting 2018;
9.      Nieuwe kledinglijn Oet Steem?; toelichting ter vergadering;
10. Bestuursverkiezingen:
      - Aftredend als voorzitter Bert Hermelink: niet herkiesbaar;
      - Verkiezing voorzitter: het bestuur draagt Jan van Dijken voor;
11. Rondvraag
12. Sluiting

            en aansluitend natuurlijk een gezellige afsluiting!


17-1-2018
Zoals bekend bij de leden van Oet Steem is op 2 februari as (aanvang 20.30 uur) de ALV van de Wielervereniging Oet Steem. Deze keer geen 'spectaculair' programma na de pauze, maar zeker een vergadering die het bezoek van de leden waard is. Zo treedt voorzitter Bert Hermelink na 6 jaar af als voorzitter en wordt Jan van Dijken door het bestuur als opvolger verkiesbaar gesteld.

 

Ook zal er gesproken worden over een nieuwe kledinglijn. Natuurlijk zal ook deze vergadering afgesloten worden met een gezellige borrel (met hapje). Gezelligheid staat immers hoog in het vaandel van de enige Wielervereniging die de gemeente Loppersum rijk is. De leden ontvangen uiterlijk donderdag 18 januari alle relevante stukken (o.a. verslag ALV 2017, jaarrekening 2017 en begroting en de agenda). 

15-1-2018
Het is goed om te weten dat de eerste deelnames aan wielertochten/evenementen bekend zijn. Zo gaan Lies, Nico en Peter eind maart (met Esther van der Zwaan) naar Mallorca. Ook is er al weer een aantal deelnemers bekend (o.a. Nico, Peter, Arend, Ipe en Edzo) aan Limburgs Mooiste (dd 26 mei). E.e.a. komt natuurlijk aan bod op de ALV dd 2 februari as. Hier ook aandacht voor o.a. deelname aan Lifestylebeurs dd 28 mei (tijdens feestweek Stedum), de 10e editie van de Stemer WielrenTocht (SWT) en vele andere uitdagingen. 
 
14-1-2018
We zijn weer los!

In tegenstelling tot 2017 is het trainingsseizoen 2018 succesvol gestart. Conform planning is er de 1e zondag van de maand januari 2018 (de 7e) daadwerkelijk gefietst. Met maar liefst 9 leden werd er een rondje van ruim 40 km weggetrapt. Het was genieten! Het weer was prima, koud en een redelijk wind maar zeker goed te doen (goede kleding vereist). Deelnemers waren: Jan Beukema, Jan Afman, Martin Ypey, Nico Schutter, Erik Huisman, Ipe Oosterhof, Lukas Kruidhof, Corne Reker en Arend Koenes. Via Westeremden, Uithuizen, Baflo, Onderdendam en Middelstum werden de kilometers gemaakt.

Ook de 2e fietszondag (14 januari) werd er gefietst. Deze keer zonder Jan Beukema (die we onderweg wel tegenkwamen in Garmerwolde), Corne Reker en Erik Huisman (naar EK veldrijden in Surhuisterveen), maar met Peter Jans en Lies Oldenhof werd er ca. 60 km gefietst. Op advies van weer- en winddeskundige Nico werd gekozen voor een rondje over Thesinge, Harkstede, Froombosch naar Schildwolde (waar Lukas en Jan Afman afbogen naar Stedum/Ten Boer) en vervolgens via het Schildmeer naar Appingedam en (met de wind in de rug) met een sleurende kopman Peter Jans (snelheid ver boven de 30 km/uur) weer naar Steem.

Onderweg gepauzeerd bij Peter en Lenie in Steendam, een toplocatie om even rustig te genieten van appelgebak, koffie en warme chocomelk (alles met slagroom). De jarige Lies werd natuurlijk getrakteerd. 

Nu maar hopen dat we de 21e januari weer op de fiets kunnen. Je bent welkom! Vertrek 13 uur bij de glasbak in Steem. 

25-9-2017
Verslag SWT 2017 hier te lezen.

 

18-4-2017
Twee nieuwe verslagen hier te lezen.

27-3-2017

Alle tochten staan nu beschikbaar onder opgave toertochten.

Geef je op voor de tocht(en) die je wilt rijden.

 

26-3-2017
Verslagen van de eerste tochten van 2017 hier te lezen

26-3-2017
Het menu item Trainingen is weer beschikbaar.
Geef aan wanneer je wilt trainen door zelf een item aan te maken.
 

 

07-02-2017
Op 3 februari jl. was de Algemene Ledenvergadering van Oet Steem. In de huiskamer van de familie Koenes aan de Stationsweg 2 werd om ca. 20.30 uur de vergadering geopend door voorzitter Bert Hermelink. Na een korte terugkijk op het fietsjaar 2016 (met aandacht voor hoogte- en dieptepunten) kwam bij de mededelingen het goede bericht dat Jan Beukema zich beschikbaar had gesteld voor de vacante vacature van penningmeester (puutholder). Dit ging natuurlijk gepaard met een luid applaus van de vele aanwezige leden (ca. 18 van de 31). Dit zal deels natuurlijk voor velen ook opluchting zijn geweest :-). 

Vervolgens werd - in vliegende vaart - het jaarprogramma 2017 doorgenomen. Limburgs Mooiste is populair en reeds 14 personen hebben zich opgegeven om deel te nemen (er is nog ruimte voor 4 personen - dit hoeven geen leden te zien overigens!). Tot half februari kunnen nog tochten worden doorgegeven, de vz zal deze op de site zetten. Het verdiend ook aanbeveling om eventuele belangstelling om deel te nemen aan een toertocht (ook) via de site kenbaar te maken. Voor de trainingen zal de app een centrale rol blijven spelen. Alhoewel even gespeeld werd met de gedachte om het enig app-loze lid (niet nader te noemen N.S) van een smartphone te voorzien werd dit - mede op basis van financiele overwegingen - niet in stemming gebracht. Peter J. zal zijn 'buurman' via rooksignalen, postduif en luid geschreeuw inlichten over de trainingen.

Tenslotte is het mogelijk om - via het Swaithoes - een conditietest (met meting van vetpercentage) te doen. Opgave bij Lukas voor 15 februari a.s. Alhoewel de betreffende test wellicht confronterend kan zijn als het gaat om je eigen conditie en omvang beveelt het bestuur (van de steeds meer 'groeiende' vereniging Oet Steem) deelname van harte bij haar leden aan. Het oplossen van een uitdaging begint immers bij het (h)erkennen ervan.

Omdat onze gast Germ de Haan zich al ruim voor 21 uur meldde (kwam over uit het verre Twijzel), werd de agenda gewijzigd vastgesteld en kreeg Germ (namens kledingleverancier BALANS SPORT) het podium om te vertellen over de ontwikkelingen op het terrein van fietskleding. Het feit dat de nieuwe kleding meer flexibel (lees rekbaar) is deed een aantal (uitbuikende) leden zichtbaar goed. Na het voelen en passen van de kleding en het overig materiaal werd Germ (in het fries toegesproken door Lies) bedankt voor zijn toelichting. De overweging om voor 2018 een nieuwe kledinglijn samen te stellen lonkt.

Na de pauze (de eerste biertjes waren toen reedds ontdopt) werd Arend formeel herkozen als secretaris en Jan bij acclamatie (met applaus dus) benoemd. Omdat de financien volgens de kascie (N.S en A.L.) op orde waren, werd aan de interim penningmeester decharge verleend. Het resultaat over 2016 was licht negatief (ca. 60 euro), maar gezien het vermogen van de vereniging een te nemen obstakel. Ook werd de begroting met instemming vastgesteld, er is een kleine plus voor 2017 begroot. Wel is er weer geld vrijgemaakt voor het regelen van een trainster (wellicht kan Esther ons weer inspireren tot enige training). Ook is de intentie om weer een activiteit (bijv. Dikke Bandenrace) voor de jeugd te organiseren. Nieuwe initiatieven (die best geld mogen kosten) blijven welkom.

Na het formele eindwoord van de voorzitter was het vervolgens nog tot laat in de avond/nacht gezellig aan de keukentafel aan de Stationsweg.

27-12-2016
Gisteravond (26/11) was het wederom geslaagde kroegenoverleg van Wielerverening Oet Steem. In tegenstelling tot voorafgaande jaren (sinds 2008) niet in Winneweer, maar op de fiets naar Middelstum (Vita Nova).

Omdat Lies op het laatste moment moest afhaken (niet geheel fit na lijststrekkersdebat PvdA in Groningen - waarvoor begrip) waren we letterlijk met 15 man. Na een verkennende borrel in het cafe werd er in de een bijzaaltje - voorafgaande aan het eten - kort 'vergaderd.

Even terugkijken op 2016 (veel georganiseerd/gefietst, maar ook aandacht voor het verlies van penningmeester en (fiets)vriend Jan). Vooruitgekeken naar 2017 aan de hand van een concept-wielerkalender en afspraken gemaakt over organisatie van diverse plannen (o.a. Limburgs Mooiste, Dikkebandenrace, Swt 2017 en nog meer ...). Wellicht (op indringend verzoek van zonne-aanbidder Ipe) ook nog weekje naar 'warm' land voor een intensief trainingskamp.

Ook goed nieuws: Arend heeft alsnog besloten heeft om secretaris aan te blijven. Er is wel een dringende oproep aan (aanwezige/niet aanwezige) leden om zich beschikbaar te stellen als penningmeester. Op de nog te plannen ALV (eind januari/begin februari) komt dit punt zeker aan de orde en het zittende bestuur verwacht dat er zich SPONTAAN leden melden voor deze vacante bestuursfunctie. We zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de vereniging.

Vervolgens - onder genot van vele 'borrels' - gezellig nagekletst aan de bar, een balletje (biljart) gelegd en weer op de fiets naar Steem en omgeving. Gezien de foto's (en tijdstippen) op de app was het voor enkelen nog tot laat in de nacht erg gezellig. Dit laatste sluit natuurlijk mooi aan bij dé doelstelling van onze kleine maar gezellige Wielervereniging. We hopen weer op een mooi wielerseizoen 2017. Op basis van de vergadering zal de concept-wielerkalender definitief worden gemaakt en per mail worden verstuurd. Ideeën blijven natuurlijk welkom.

12-9-2016

Stemer WielrenTocht 2016 - Doe ook mee!

Zondag 25 september 2015

Op de laatste zondag in september (de 25ee)  wordt, zoals bekend bij de liefhebbers, de Stemer WielrenTocht georganiseerd. In 2016 staat al weer de 8e editie van deze enige Hoogelandster Klassieker met start en finish in Stedum op het programma. Vorig jaar haalden een kleine 30 (oud)Stemers en introducés hun racefiets uit de schuur en deden mee aan deze ultieme uitdaging. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf het Haventerrein in Stedum.

Het parcours kent twee ‘rondjes’ van ca. 40/50 km. De organisatie laat de deelnemers nog even in spanning langs welke idyllische plaatsjes en wegen dit jaar gefietst zal worden, maar op voorhand staat de organisatie garant voor een mooie route door het Grunneger  Ommeland. 

Na het 1e rondje is er een korte pauze om even bij te tanken (natuurlijk koffie met appelgebak) bij de Vlasschuur en bestaat de mogelijkheid om de fiets aan de kant te zetten. Niet iedereen is immers dusdanig in conditie dat 100 km nog leuk is. De eerste 50 km zal het tempo gemiddeld rond de 27 km per uur liggen. Er wordt samen in één groep, met voorfietsers, gefietst. 

Het 2e rondje is gesplitst. Voor de 'echte' racers is er een rondje van  50 km, met - net als vorig jaar - een sprint van enkele kilometers die leidt tot Wielerkampioen van Steem. Voor hen die toch graag een 2e rondje fietsen, maar dit liever 'iets' rustiger doen is het mogelijk om een 2e rondje te maken van ca. 35/40 km. Ook hier zal op de Weersterweg (tot aan bordje Stedum) 'gesprint' worden om de sportieve eer. 

De middag en het officiële fietsseizoen zal vanaf ca. 17.00 uur worden afgesloten met (sport)drank en een hapje bij de Vlasschuur.

Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé mee te nemen.

Doe mee en geef je op via 
a.koenes@hetnet.nl
(als Stemer mag je 1 introducé meenemen - graag naam bij opgave ook noemen)

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Arend Koenes

                                               a.koenes@hetnet.nl                                                   

06-30021407

 

Na opgave ontvangen de deelnemers meer detailinformatie over de 8e Stemer WielrenTocht.

 

12-08-2016
Aaltied zo fiks. zo klouk en helder en nou....?
Ons haart schrait om wat ains was

Met veel verdriet hebben wij onverwachts afscheid
moeten nemen van onze penningmeester

                   Jan Krottje

 

 27-06-2016

Voortaan een Ronde van Stedum?

Wielervereniging Oet Steem wilde graag eens de bekende Rabo Dikke Bandenrace naar Stedum halen, om ook de jeugd van Stedum te betrekken bij de wielersport. Op vrijdagmiddag 24 juni was het zover. Zo’n 35 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar stonden te trappelen om één, twee of drie rondjes om de kerk te rijden. Bij de zesjarigen was het bijna een vertederend beeld, de meisjes die veelal in het roze op een vrolijk gekleurde fietsjes met een mandje voorop de straat uitreden. Bij de categorie 8-10 jaar werd er al fanatiek gestreden, compleet met het melden van de doorkomst per ronde. De Stedumer rondjes werden van deskundig commentaar voorzien door Oet Steem secretaris Arend Koenes. Hoe Arend de kinderprestaties vergeleek met die van hun ouders, veelal Oet Steem leden, leidde regelmatig tot grote hilariteit. Er was bij de kinderen sprake van veel talent, zoals wethouder Schollema het verwoordde: de wielerronde in Bedum wordt straks opgevolgd door de wielerronde van Stedum. Dat neemt Oet Steem voorlopig nog maar even niet letterlijk, maar dit evenement was voor herhaling vatbaar. Oet Steem reist 28 juni overigens zelf af naar de Mont Ventoux, als voorproefje op de Tour de France etappe.

 

De uitslag was als volgt:

Meisjes 6-7 jaar: 1 Vera Sandifort, 2 Noa Vermeer, 3 Charella Berndsen
Jongens 6-7 jaar: 1 Joey de Vries, 2 Wout Offringa, 3 Ismaël Pluiter
Meisjes 8-10 jaar: 1 Esmee Huisman, 2 Rosalie Jans, 3 Jasmijn Timmer
Jongens 8-10 jaar: 1 Vincent Perk, 2 Jorrit Lantman, 3 Chiel Offringa,
Meisjes 11-12 jaar: 1 Daniëlle Tillema, 2 Emma Veen, 3 Carlijn Slager
Jongens 11-12 jaar: 1 Marc Huisman, 2 Tomas Reker, 3 Mathijs Kruidhof

  

Met echte bekertjes en een VVV cadeaubon van de Rabobank gingen de prijswinnaars naar huis. Alle kinderen kregen een medaille, enkele pechvogels, van wie de ketting eraf liep, een troostprijs en onder de voorinschrijvers werd ook nog een prijsje verloot. Zo ging iedereen moe maar voldaan huiswaarts. Wie weet zien we de eerste prijswinnaars terug bij de finale in Utrecht.

 

 

 

30-05-2016

 

 

Wielerclub Oet Steem organiseert in samenwerking met de Rabobank de Dikke Bandenrace voor de schooljeugd uit Stedum en andere dorpen van gemeente Loppersum en het dorp Ten Post op vrijdag 24 juni 2016.

Wat is een Dikke Bandenrace?
De Dikke Bandenrace is voor jongens en meisjes van 7 tot 12 jaar, die geen wielrennerslicentie of basislidmaatschap bij de KNWU hebben. Er wordt gereden in verschillende leeftijdsgroepen, zodat uw kind tegen kinderen van zijn/haar eigen leeftijd fietst. Bij voldoende aantal deelnemers rijden de jongens tegen de jongens en de meisjes tegen de meisjes. De kinderen rijden op hun eigen fietsen: gewone fietsen, mountainbikes of city bikes met een minimale banddikte van 28mm. Fietsen met versnellingen zijn toegestaan. Racefietsen en raceframes zijn echter niet toegestaan. 

De categorieën zijn door Wielerclub Oet steem ingedeeld:

-Categorie 1: meisjes en jongens geboren in 2008-2009. 

-Categorie 2: meisjes en jongens geboren in 2006-2007. 

-Categorie 3: meisjes en jongens geboren in 2004-2005.  

Categorie 1 maximaal 10 minuten, categorie 2 en 3 maximaal 15 minuten fietsen.

Aanmelden
Wielerclub Oet Steem gaat op de basisscholen in Stedum een presentatie over de Dikke Bandenrace geven en aanmeldingsformulieren uitdelen. Deze formulieren kunnen ingeleverd worden op school en de aanmelding is geregeld. Voor kinderen die niet op een basisschool in Stedum zitten kunnen zich op de dag zelf vanaf 16.00 uur in schrijven. Per categorie stelt Wielerclub Oet Steem een prijs beschikbaar en als extra worden op 24 juni, uit de ingeleverde aanmeldingsformulieren, zes kinderen geloot aan wie een prijs worden uitgereikt.

Goed om te weten
De race voldoet aan de eisen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). Alles wordt dan ook goed geregeld. Zo wordt het parcours gedeeltelijk afgezet en is het dragen van een wielerhelm verplicht. Mocht je kind geen helm hebben dan zijn die gratis bij de organisatie te leen. De wielervereniging Oet Steem met haar vrijwilligers zorgen ervoor dat alles goed verloopt. En mocht er toch een ongelukje gebeuren, dan staat er een vrijwillige EHBO-ploeg paraat. Het is belangrijk dat de jongens en meisjes verzekerd zijn. Daarvoor is een collectieve verzekering en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De kosten neemt de KNWU voor haar rekening.  Schade aan de fietsen is niet mee verzekerd. Deelnemers aan de Dikke Banden Race stemmen in met het gebruik van foto's en videomateriaal die tijdens hun deelname zijn gemaakt door Rabobank en KNWU en Stedum.com

Wielerclub Oet Steem zal de winnaars, drie jongens en drie meisjes inschrijven volgens de bovenstaande categorieën voor de landelijke finaledag. Deze wordt op 1 oktober 2016 georganiseerd op de Nedereindse Berg in Utrecht . Hier strijden de drie beste jongens en de drie beste meisjes van de categorieën om de prijzen. 

Wie weet is uw dochter of zoon wel de Dikke Bandenrace kampioen 2016 van Nederland. 

U komt toch ook?
Zien we u op 24 juni om 16.00 uur bij de parkeerplaats voetbalveld aan de Bedumerweg samen met uw dochter en/of zoon? Deelname is gratis. De voetbalkantine is deze middag open voor de verzorging van de inwendige mens. Hier zal ook het inschrijven plaatsen vinden.

 

 

 

Sportieve groet Lies Oldenhof en Peter Jans namens Wielerclub Oet Steem

 

   

30-03-2016
Als Wielervereniging Oet Steem heten we Peter Tillema en Ard Hofman van harte welkom als lid van de gezelligste Wielervereniging van het Hogeland. We hopen jullie natuurlijk vaak te treffen. Voor trainingen kijk je onder kopje Trainingen (en/of via app) en via kopje Opgave Toertochten kun je natuurlijk ook deelnemen aan diverse toertochten waar we als leden van Oet Steem aan deelnemen.

30-03-2016
Trainingen Esther van der Zwaan: de resterende trainingen van Esther zijn op:

- zondag 10 en 17 april;
- maandag 2 mei; aanvang nnb (ca. 19.00 uur);
- zondag 29 mei: aanvang 15.00 uur.

Het vertrek is op parkeerplaats nabij Stationsweg 2 te Stedum
 

07-03-2016
Beste Oet Steemers,

Arend heeft contact gehad met TFC Kamrad. Zij geven aan dat het verschrikkelijk nat is in het bos. Het parcours is erg nat en kapot gereden. Staatsbosbeheer verricht veel werkzaamheden op dit moment om het parcours weer te herstellen.  Hun eigen tocht van 13 maart lassen ze om deze reden af. Het lijkt ons verstandig om ook onze tocht  van 20 maart te verplaatsen richting najaar. Jullie horen z.s.m. wanneer deze tocht opnieuw gepland gaat worden. 
 
Arend Laning & Erik Huisman
 
p.s. tot a.s zondag 1 ste  training! 

 

12-02-2016
ATB Tocht
Erik en ondergetekende hebben de eer jullie uit te nodigen voor een ATB tocht. Het ligt in de bedoeling om op zondag 20 maart een tochtje rijden bij Appelscha vertrek omstreeks 11.00 u. haven Stedum. De tocht bestaat uit 2 routes n.l. ongeveer 17 km de route van Appelscha (groep 2) en voor de liefhebbers onder ons de route van Diever 23 km  (= 43 km groep 1)er aan vastgekoppeld. De mogelijkheid bestaat dus om in 2 groepen te fietsen. Verder blijft natuurlijk de mogelijkheid open om de Appelscha route 2x te fietsen, kunnen we ter plaatse afspreken. Om e.e.a. logistiek te regelen willen wij graag de volgende zaken weten.

Wie heeft een auto met fietsendrager en wil rijden?
Wie wil een ATB fiets huren (ongeveer €25,=, ook graag maat op geven of lichaamslengte)?.
Wie gaat er mee?
In welke groep wil je rijden?
we horen het graag van jullie graag voor 27-02

 Erik Huisman & Arend Laning

 Opgave graag op het volgende mailadres: arend.laning@gmail.com

  

1-02-2016
Kort verslag ALV
Op 29 januari jl. was de ALV van Oet Steem. Voor de 2e keer op rij bij de fam. Koenes aan de Stationsweg. De opkomst was, zeker gezien het aantal leden van 30, bijna 50%. Aan de keukentafel werd het wel en wee van de Wielerverenining door voorzitter Bert Hermelink, secretaris Arend Koenes en puutholder Jan Krottje beschouwd, verantwoord en nader toegelicht. Met de financiën gaat het dermate goed dat er besloten werd voor minimaal 1 jaar de contributie te verlagen met 10 euro. Natuurlijk was er aandacht voor het jaarprogramma 2016. N.a.v. het kroegenoverleg werd deze door Arend nog even kort doorgenomen. Natuurlijk aandacht voor de sportieve uitdagingen (o.a.Mont Ventoux - nog 1 plek vrij, Limburgs Mooiste - nog 1 plek vrij) en overige activiteiten (o.a. Lifestylebeurs d.d. 13 juni as - met wellicht dikke bandenrace voor de jeugd op deze of andere datum). Ook teleurstelling omdat niemand (ondanks enthousiasmerende advertentie van Jan Krottje) het - voorlopig - ziet zitten om de vacante functie van secretaris te gaan vervullen. Arend zal voorlopig in minimale vorm inhoud blijven geven aan deze functie. Het bestuur beraad zich hoe verder (en zal wellicht separaat leden benaderen voor deze functie). Natuurlijk wordt Arend - met een grap en grol door Jan Krottje - bedankt voor zijn inzet voor de verenOok goed nieuws want de aanwezige Corne Reker meldt bij de rondvraag dat hij graag lid wil worden van onze bourgondische/gezellige Wielervereniging.   

20-10-215
Verslag KP tocht hier te lezen.

 

05-10-2015

Wielervereniging Oet Steem fietst op vertrouwen
De Wielervereniging Oet Steem heeft afgelopen zondag, voorafgaand aan de 7e editie van de Stemer WielrenTocht,  allround Bouwbedrijf Roorda&Veldman gepresenteerd als nieuwe subsponsor. Dankzij Roorda&Veldman is het clubtenue uitgebreid met een professionele windstopper waardoor ook in het frisse voor- en najaar of bij de afdaling in het Limburgse heuvellandschap of Franse hooggebergte er comfortabel gefietst kan worden. Verder goed nieuws was dat ook hoofdsponsor Klimaatgroep Holland aanblijft als hoofdsponsor van de Wielervereniging Oet Steem.

Op de foto staan, naast enkele clubleden, ook Jan Henk van Warners en Erik Huisman (onderste rij de twee meest linkse personen) namens Roorda&Veldman.

05-10-2015
Veslag en foto's van de SWT van 27 september jl. hier te lezen/zien.

06-09-2015
Stemer WielrenTocht 2015 op zondag 27 september a.s. De 7e SWT start zoals gebruikelijk vanaf het haventerrein om 13.00 uur en bestaat uit 2 rondjes van ca. 50 km. Om ca. 14.45 uur wordt gepauzeerd (met koffie, appeltaart en ....) in de Vlasschuur in Stedum. Het 2e ronde is vrijblijvend en daarbij kan de keus worden gemaakt uit een snel of 'traag' rondje. Er wordt natuurlijk gezellig afgesloten met een hapje en drankje. Per Stedumer is 1 introducé welkom. Opgave zsm via a.koenes@hetnet.nl Voor vragen kun je Jan Krottje of Arend Koenes benaderen.  

10-07-2015
Verslag Limburgs mooiste hier te lezen.

23-5-2015
De datum van de Bouke Mollema Tocht is bekent.
Op 9 augustus zal deze verreden worden met start en finish bij Sportpark Kardinge.
Laat hier weten of je deze gaat rijden.
 

15-5-2015
Verslag training van 10 mei hier te lezen.
Verslag van de 150 km deelnemers van de noorderrondrit hier te lezen.

20-04-2015
Voorbereiding Limburgs Mooiste. Afgelopen zondag deden 7 Oet Stemers (en 2 gastrijders) mee aan de vroege versie van de Tecklenburger Rundfarht. Op weg naar Limburgs Mooiste een mooie training in de heuvels (met stukken tot 20%!). Jan, Arend, Nico en Peter deden de 118 km en Lies, Arjan en Edzo de 98 km. Met prima weer, goede verzorging en organisatie een mooie fietsdag in Duitsland. Aan te bevelen voor volgend jaar!

15-04-2015
Nieuw lid
We heten Pieter Ketting welkom als lid van Wielerverening Oet Steem.

16-03-2015
Verslag training van 15 maart hier te lezen.

4-03-2015
Nieuwe leden
Ten eerste heten we Ipe Oosterhof en Arjan Cappon van harte welkom als nieuwe leden van Oet Steem. Beiden hebben de afgelopen weken al flink meegefietst en laten zien zeker een aanwinst te zijn voor ons peloton. 

ALV 20 maart: 
Op vrijdag 20 maart a.s. is de ALV van Oet Steem. Als lid heb je een uitnodiging ontvangen. Natuurlijk rekenen we op je komst. We sluiten - omdat we gezelligheid hoog in het vaandel hebben - natuurlijk af met hapje en drankje. Graag even aanmelden via a.koenes@hetnet.nl als je voornemens bent om te komen. Locatie is Huiskamercafe Koenes aan de Stationsweg 2 te Stedum.

Mountainbiken 22 maart
Op 22 maart a.s. gaan we weer mountainbiken. Na de geslaagde tocht van vorig jaar gaan we weer naar Appelscha. De organisatie is in handen van Erik Huisman en Arend Laninga. Alle leden hebben reeds een mail gehad. Onderstaand nog even de hoofdlijnen:

Het ligt in de bedoeling om op zondag 22 maart een tochtje rijden bij Appelscha vertrek omstreeks 11.00 u. haven Stedum. De tocht bestaat uit 2 routes n.l. ongeveer 17 km de route van Appelscha (groep 2) en voor de liefhebbers onder ons de route van Diever 23 km  (= 43 km groep 1)er aan vastgekoppeld. De mogelijkheid bestaat dus om in 2 groepen te fietsen. Verder blijft natuurlijk de mogelijkheid open om de Appelscha route 2x te fietsen, kunnen we ter plaatse afspreken. Om e.e.a. logistiek te regelen willen wij graag de volgende zaken weten. 

Wie heeft een auto met fietsendrager en wil rijden?
Wie wil een ATB fiets huren (ongeveer €25,=)?
Wie gaat er mee?

In welke groep wil je rijden. We horen het graag van jullie graag voor 27-02-2014, dit kan via arend.laning@gmail.com

Opgave Limburgs Mooiste
Zoals bekend gaan we dit jaar weer met 'grote' groep deelnemen aan Limburgs Mooiste. De organisatie is dit jaar wederom in handen van Jan Jur Timmer en Johnny Lantman. Het is belangrijk om je zsm in te schrijven www.limburgsmooiste.nl/ . Voor het overige kun je info vragen aan Jan Jur of Johnny (bijv. overnachten e.d.). Ze komen natuurlijk (vroegtijdig) met programma en overige info. De bedoeling is om wederom (grotendeels) op de camping te verblijven.

OET STEEM APP
Als OET STEEM gaan we natuurlijk mee met de vaart der volkeren als het gaat om communicatie. Zo is er nu ook een OET STEEM APP. Deze wordt in hoofdzaak gebruikt voor info over trainingen. Mocht je nog niet in deze groepsapp zitten dan kun je Jan van Dijken (beheerder van de groep) vragen om toegevoegd te worden. Dit doe je door hem even een berichtje te sturen. Dit kan via de mail corsa_freak@hotmail.com of via 06-41322868.

23-02-2015
Verslag van de training op de 2e zondag in februari hier te lezen.

03-01-2015
De site is weer aangepast voor het komend wielrenjaar.
De kalender is gevuld met de tochten die we met elkaar al hadden besproken tijdens ons jaarlijks uitje bij Mien afgelopen november.
Ook de eerste training staat al weer gepland voor komend weekend.
Voor de tochten die al bekend zijn dit jaar is het ook al mogelijk je op te geven via Opgave toertochten. 
D
oelstellingen voor dit jaar zijn vooral Limburgs mooiste, een eigen 2 daagse tocht, en een clinic voor de jeugd. Ik wens iedereen veel succes en sportieve kilometers in 2015. Groet Bert hermelink 

15-09-2014
Stemer WielrenTocht 2014 - mag je niet missen!

Op de laatste zondag in september (de 28ee)  wordt, zoals bekend bij de liefhebbers, de Stemer WielrenTocht georganiseerd. In 2014 staat al weer de 6e editie van deze enige Hoogelandster Klassieker met start en finish in Stedum op het programma. Vorig jaar haalden al ruim 30 Stemers en introducés hun racefiets uit de schuur en deden mee aan deze ultieme uitdaging. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf het Haventerrein.

Het parcours kent twee ‘rondjes’ van ca. 40/50 km. De organisatie laat de deelnemers nog even in spanning langs welke idyllische plaatsjes en wegen dit jaar gefietst zal worden, maar op voorhand staat de organisatie garant voor een mooie route door het Grunneger  Ommeland. 

Na het 1e rondje is er een korte pauze om even bij te tanken (natuurlijk koffie met appelgebak) en bestaat de mogelijkheid om de fiets aan de kant te zetten. Niet iedereen is immers dusdanig in conditie dat 100 km nog leuk is. De eerste 50 km zal het tempo gemiddeld rond de 27 km per uur liggen. Er wordt samen in één groep gefietst.

Het tweede rondje kent een gewijzigde opzet. Voor de 'echte' racers is er een rondje van  50 km, met - net als vorig jaar - een sprint van enkele kilometers die leidt tot Wielerkampioen van Steem. Voor hen die toch graag een 2e rondje fietsen, maar dit liever 'iets' rustiger doen is het mogelijk om een 2e rondje te maken van ca. 35/40 km.

De middag en het officiële fietsseizoen zal vanaf ca. 17.00 uur worden afgesloten met (sport)drank en een hapje.

Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé mee te nemen.

Doe mee en geef je op via
oetsteem@hotmail.nl
(als Stemer mag je 1 introducé meenemen)

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Jan Krottje janoetsteem@gmail.com tel: 0596-551482 of 06-13287998

Arend Koenes a.koenes@hetnet.nl tel: 0596-550870 of 06-21522766

Na opgave ontvangen de deelnemers meer detailinformatie over de 6e Stemer WielrenTocht.                                                                   

 

 

14-09-2014
Drie nieuwe verslagen van Peter hier te lezen.

23-08-2014
Kijk bij deelname toertochten. We hebben voor dit seizoen nog de TKP,  en de toerversie van de ronde van Groningen op staan. Uiteraard nog de laatste tocht als toetje de stemer wielren tocht.

28-06-2014
Verslag van Oet Steem naar grote hoogte hier te lezen

30-05-2014
Verslag van de noorderrondrit hier te lezen.

28-05-2014
Verslag traing 23 mei hier te lezen

25-05-2014
Verslag training van 18 mei hier te lezen.

14-04-2014
Verslag tocht Teutoburgerwald toertocht hier te lezen

09-04-2014
- Tot 5 mei mogelijk om kleding te bestellen. Kies in het menu "clubkleding".
- Verslag van de training op 6 april hier te lezen.

04-04-2014
Verslag van de training op 30 maart hier te lezen.

10-03-2014
Twee verslagen van de training van afgelopen zondag hier te lezen.

08-03-2014
Tot 1 april is het weer mogelijk clubkleding te bestellen. Klik hier!

01-03-2014
Op 23 maart is er een ATB tocht vanuit Appelscha. Klik hier om je op te geven.

01-03-2014
Omdat de startpagina te groot werd, is er een nieuwsarchief aangemaakt.
Deze staat als subpagina in het menu onder "Home/Nieuws. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

24-02-2014
Verslag van de training op 23 februari hier te lezen.

17-02-2014
Wil je een tocht gaan rijden dit jaar? Klik hier om in te schrijven op een van de 20 tochten die we hebben geselecteerd.

30-11-2013
Verslag van het jaarlijkse "kroegoverleg" hier te lezen.
Het concept fietsschema staat onder fietskalender 2014

15-11-2013
Verslag van Peter Jans van de wintertriathlon in Assen is hier te lezen.

05-10-2013
Lees het verslag van de SWT 2013 hier.

30-09-2013
Er is een video gemaakt tijdens de Stemer Wielren Tocht.
//youtube.com/watch?v=W7PO1di_xLg

10-09-2013
Geef je op voor de 5e editie van de Stemer WielrenTocht.
Dit kan via Deelname toertochten, klik op het thema,en vervolgens op "antwoord opstellen" op het bovenste bericht.

10-09-2013
Verslag van de training op 25 augustus, hier te lezen.

01-08-2013
Verslag van de proloog Drentse fiets4daagse van 21-7 hier te lezen.

27-07-2013
Twee tochten toegevoegd op de kalender. De TKP Tocht, en de Bouke Mollema Tocht. Kijk onder Deelname toertochten om je op te geven.

10-07-2013
14 juli aanstaande Drenthes mooiste. Deze tocht is toegevoegd aan de kalender.
Geef aan als je mee wilt via Deelname toertochten.

04-07-2013
Lees hier het verslag van Grunnes Alternatief.

28-06-2013
Geef je hier op voor Grunnens Alternatief.
Kijk wie er ook mee gaan, altijd handig om samen af te spreken.

01-06-2013
Klik hier om de foto's te zien die gemaakt zijn tijdens Limburgs mooiste van de leden van Oe Steen, en ook van een aantal andere wielrenners die met onze club hebben meegereden.Staat je foto er nog niet bij? Stuur deze dan naar oetsteem@hotmail.nl.

12-05-2013
Lees hier het verslag van de Noorderrondrit die afgelopen hemelsvaartdag is gereden.
Ook is er een toevoeging van een toertocht. Vanaf Groesbeek start er een tocht op 16 juni die door Tour du jour wordt georganiseerd. Klik hier om in te schrijven.

 

29-04-2013
Lees hier de verslagen van Johnny die samen met erik de Hondsrug op en af hebben gereden, en Lies van de Winsumer Wierdentocht.
 

25-04-2013
Het fietsseizoen is nu echt begonnen. Er zijn weer verschillende toertochten, en een daarvan is komende zaterdag in Winsum. De Winsumer Wierden Tocht. Als je meegaat geef je dan op via "deelname toertochten" Kijk wie er ook mee gaan en wellicht is het mogelijk om samen af te spreken. Johnny en Erik gaan naar een andere toertocht in Exloo. Ook dan is het handig om aan te geven dat je mee wilt. Johnny heeft hierover een stukje geschreven onder de uitnodiging van de training van komende zondag.

23-04-2013
Met het mooie weer in het verschiet neemt de 'zin' om te trainen/te fietsen toe. Natuurlijk - bij voldoende belangstelling - op de zondagen onderweg door het Ommeland. Mocht je mee willen fietsen (ook als je geen lid bent is dit mogelijk) dan is aanmelden via Traningen (en dan dubbelklikken op de aangemaakte training) en vervolgens via Antwoord opstellen kun je je reactie geven. Mocht je voornemens zijn zelf - op andere dag - te gaan fietsen dan kun jezelf natuurlijk een training aanmaken (doe dit dan wel even op de goede manier svp). Bj vragen kan natuurlijk altijd even contact worden opgenomen via kopje contact op de hoofdpagina.

21-04-2013
Twee verslagen van de training van vandaag hier te lezen.

16-04-2013
Een verslag van Lies over haar deelname aan de Kloostertocht hier terug te lezen.

07-04-2013
Bij Go4Fitness heben deze mannen en ook Lies tijdens een andere sessie virtueel de Alpe 'd Huez beklommen en zodoende Jan Afman geholpen bij het sponsoren zodat Jan een mooi bedrag bijeen krijgt.
Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto "Opgeven is geen optie" wordt op één dag de legendarische Alpe d'Huez tot 6 keer aan toe beklommen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-)kankerpatiënten. Jan Succes!!

 

Klik hier voor het nieuws archief.

 

Welkom op de website van Wielervereniging Oet steem uit Stedum!  | oetsteem@hotmail.nl